Ogólny plan lekcji dla klas

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
Oddział (klasa) 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8
1A e_wczesnoszk e_wczesnoszk Jmnn Ed_wcz.w-f j.angielski e_wczesnoszk e_wczesnoszk e_wczesnoszk e_wczesnoszk religia e_wczesnoszk Ed_wcz.w-f ei k. j. n. n. pływania e_wczesnoszk e_wczesnoszk e_wczesnoszk e_wczesnoszk religia Ed_wcz.w-f e_wczesnoszk e_wczesnoszk e_wczesnoszk j.angielski
ei
1B e_wczesnoszk Ed_wcz.w-f e_wczesnoszk ei religia e_wczesnoszk e_wczesnoszk e_wczesnoszk e_wczesnoszk k. j. n. e_wczesnoszk e_wczesnoszk e_wczesnoszk Ed_wcz.w-f j.angielski Jmnn e_wczesnoszk e_wczesnoszk Ed_wcz.w-f e_wczesnoszk e_wczesnoszk e_wczesnoszk religia j.angielski
ei
2A Jmnn Ed_wcz.w-f e_wczesnoszk e_wczesnoszk e_wczesnoszk religia e_wczesnoszk ei e_wczesnoszk e_wczesnoszk j.angielski religia e_wczesnoszk e_wczesnoszk basen 2a basen 2a k. j. n. e_wczesnoszk e_wczesnoszk e_wczesnoszk Ed_wcz.w-f j.angielski e_wczesnoszk Ed_wcz.w-f e_wczesnoszk e_wczesnoszk
2B e_wczesnoszk e_wczesnoszk e_wczesnoszk k. j. n. e_wczesnoszk e_wczesnoszk Jmnn e_wczesnoszk religia j.angielski j.angielski basen2b basen2b e_wczesnoszk e_wczesnoszk Ed_wcz.w-f e_wczesnoszk e_wczesnoszk e_wczesnoszk ei Ed_wcz.w-f religia e_wczesnoszk Ed_wcz.w-f e_wczesnoszk e_wczesnoszk
3A e_wczesnoszk e_wczesnoszk e_wczesnoszk religia j.angielski e_wczesnoszk e_wczesnoszk e_wczesnoszk ei Ed_wcz.w-f e_wczesnoszk j.angielski Ed_wcz.w-f e_wczesnoszk religia k. j. n. Ed_wcz.w-f e_wczesnoszk e_wczesnoszk e_wczesnoszk e_wczesnoszk e_wczesnoszk e_wczesnoszk Jmnn
3B ei Jmnn e_wczesnoszk e_wczesnoszk j.angielski e_wczesnoszk e_wczesnoszk e_wczesnoszk wf j.angielski e_wczesnoszk e_wczesnoszk e_wczesnoszk wf e_wczesnoszk e_wczesnoszk e_wczesnoszk e_wczesnoszk religia k. j. n. religia e_wczesnoszk e_wczesnoszk wf
4A informatyka religia j.angielski wf j.polski hist muzyka matematyka przyroda wf j.angielski wych.rodz. Jmnn technika matematyka j.polski j.polski k. polonist. j.polski zaj. z wych wf j.angielski przyroda matematyka sks wf j.polski matematyka religia plastyka
informatyka
4B j.polski j.polski wf j.angielski matematyka technika Jmnn j.polski przyroda matematyka hist wych.rodz. informatyka wf j.angielski j.polski plastyka muzyka j.polski zaj. z wych matematyka przyroda religia wf matematyka religia j.angielski wf sks
5A religia zaj. z wych wf j.polski technika matematyka j.angielski plastyka Jmnn b wf j.polski k. polonist. j.polski j.angielski matematyka hist G informatyka muzyka kg Whikmnn matematyka j.angielski wf j.polski wf j.polski hist religia matematyka wych.rodz.
5B muzyka matematyka j.polski j.polski hist wf religia informatyka technika j.angielski plastyka b matematyka matematyka j.angielski j.polski j.polski wf hist kg matematyka j.polski wf Whikmnn zaj. z wych wych.rodz. Jmnn wf j.angielski G religia
6A wf matematyka religia hist j.polski j.angielski wf wf j.polski j.polski matematyka plastyka wf matematyka zaj. z wych technika j.polski j.polski kg j.angielski j.angielski religia matematyka informatyka b hist Jmnn G muzyka
wf j.angielski wf wf wf j.angielski informatyka j.angielski
7A matematyka j.polski j.polski j.angielski wf j.niemiecki religia j.polski F wf j.angielski zaj. z wych Ch b kb j.polski hist j.angielski G j.niemiecki matematyka F wf religia j.polski informatyka matematyka hist muzyka plastyka matematyka j.polski Ch wf b j.angielski G
j.niemiecki wf j.angielski wf j.angielski j.niemiecki informatyka wf j.angielski wf j.angielski
8A F edb matematyka j.angielski religia wf informatyka j.niemiecki matematyka j.polski j.polski j.angielski F wf wf zaj. z wych j.polski j.polski j.niemiecki matematyka Wos dz religia wf j.angielski j.polski hist b Ch kb j.polski Ch matematyka hist j.niemiecki G Wos