Szanowni Państwo,

zbliża się zakończenie roku szkolnego, dlatego informuję o konieczności zwrócenia do biblioteki szkolnej wypożyczonych podręczników oraz książek. Przypominam, że ćwiczenia są własnością ucznia i nie podlegają zwrotowi. Każdy uczeń ma obowiązek zwrócenia kompletu podręczników w wyznaczonym terminie.

UWAGA! W przypadku zgubienia, uszkodzenia lub zniszczenia wypożyczonego podręcznika rodzic/ prawny opiekun zobowiązany jest do zwrotu kwoty zakupu podręcznika poprzez wpłatę na konto bankowe sumy wskazanej przez bibliotekarza.

Zniszczoną lub zagubioną książkę (literatura dla dzieci i młodzieży) należy odkupić i przynieść do biblioteki.

O rozliczenie się z biblioteką szkolną szczególnie proszeni są uczniowie klasy 8a, ponieważ w tym roku kończą edukację w szkole podstawowej.

 

INSTRUKCJA ZWROTU PODRĘCZNIKÓW I KSIĄŻEK

Uczniowie klas 1 i 3

Wychowawcy klas zbierają podręczniki od rodziców /uczniów, a następnie przekazują do biblioteki szkolnej

do 13 czerwca (do czwartku).

 

Uczniowie klas 4 – 8

Przynoszą komplety podręczników zgodnie z podanym niżej harmonogramem.

 

Jak przygotować podręczniki do zwrotu?

•zdjąć okładki (samoprzylepne – zostawiamy);

•usunąć gumką wszystkie podkreślenia, zapiski, rysunki dokonane ołówkiem;

•rozprostować wszystkie zagięte strony;

•usunąć własne materiały (sprawdziany, kartkówki, notatki, zakładki).

 

HARMONOGRAM ZWROTU PODRĘCZNIKÓW DO BIBLIOTEKI

 

KLASA - DATA - GODZINA LEKCYJNA

 

7A (chłopcy) - 13.06. (czw.) - 8.00 (lekcja 1.)

7A ( dziewczyny) - 13.06. (czw.) - 8.55 (lekcja 2.)

8A - 13.06. (czw.) - 10.40 (lekcja 4.)

 

5B - 14.06. (pt. ) - 9.50 (lekcja 3.)

6A - 14.06. (pt.) - 11.45 (lekcja 5.)

 

5A - 17.06. (pon.) - 8.55 (lekcja 2.)

4B - 17.06. (pon.) - 9.50 (lekcja 3.)

4A - 17.06. (pon.) - 11.45 (lekcja 5.)

 

Klasy 1-3 - do 13. 06. (czw.) – komplet podręczników przynosi wychowawca

 

WSZYSTKIE KSIĄŻKI, LEKTURY (literatura dla dzieci i młodzieży) WYPOŻYCZONE Z BIBLIOTEKI SZKOLNEJ, NALEŻY ZWRÓCIĆ DO 7 CZERWCA (do piątku).

 

Harmonogram zostanie umieszczony na stronie internetowej szkoły.

Z góry dziękuję za dostosowanie się do mojej prośby.

 

Bibliotekarka- U. Więckowska