DYREKTOR SZKOŁY

Robert Wietrzyk


WICEDYREKTOR SZKOŁY

Sylwia Gajda


KADRA PEDAGOGICZNA

 

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

Małgorzata Chodor

Małgorzata Glomb

Irena Janas

Iwona Stępień

Beata Śliczna

Agata Śliwińska - Czempiel

 

JĘZYK POLSKI

Anna Litner - Zarucka

Dorota Matląg - Styrczewska

Urszula Więckowska

 

MATEMATYKA

Małgorzata Komander

Andrzej Matląg

 

JĘZYK ANGIELSKI

Joanna Klich

Magdalena Skuza

Ewelina Walczak

 

JĘZYK NIEMIECKI

Manuela Jung

Beata Smyrek

 

HISTORIA

Małgorzata Chmura

Zofia Drewniak

 

FIZYKA

Małgorzata Komander

Andrzej Matląg

 

PRZYRODA/TECHNIKA

Sylwia Gajda

 

PLASTYKA/MUZYKA

Ewa Kisiel - Hys

 

BIOLOGIA/CHEMIA

Piotr Noculak

 

GEOGRAFIA

Janusz Poprawa

Zofia Drewniak

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE

Izabela Materniak

Janusz Poprawa

Dariusz Styrczewski

Robert Wietrzyk

 

INFORMATYKA

Ewa Kisiel - Hys

Dariusz Styrczewski

 

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA

Robert Wietrzyk

 

RELIGIA

Dorota Gabrysch

 

WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE

Małgorzata Chmura

 

ŚWIETLICA SZKOLNA

Smereczyńska Dorota

Małgorzata Chmura

Dorota Matląg - Styrczewska

Anna Litner

Ewelina Walczak

Joanna Klich

Beata Smyrek

Manuela Jung

 

BIBLIOTEKA

Urszula Więckowska

 

PEDAGOG SZKOLNY/DORADZTWO ZAWODOWE

Marzena Krupa - Przewłocka

 

PSYCHOLOG

Anita Kliś

 

LOGOPEDA

Agata Śliwińska - Czempiel