Zimowy pejzaż w wykonaniu 2 a.

Klasa 3 a spełnia się plastycznie.