Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Bogacicy ogłasza nabór do klas I roku szkolnego 2023/2024.

Niezbędna dokumentacja dotycząca naboru znajduje się poniżej.


1. Informator dla rodziców

2. Zarządzenie nr 3 Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Bogacicy w sprawie rekrutacji do klas 1

3. Zarządzenie Burmistrza Miasta Kluczborka w sprawie harmonogramu przeprowadzania rekrutacyjnego

4. Zgłoszenie ucznia (załącznik A1)

5. Zgłoszenie ucznia (załącznik A2)

6. Wniosek B1  (załącznik B1)

7. Wniosek B2 (załącznik B2)

8. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

9. Ankieta informacyjna

10. Wniosek o objęcie dziecka nauką języka mniejszości narodowej

11. Deklaracja uczestnictwa w zajęciach świetlicowych

12. Oświadczenie na organizowanie nauki religii