LISTA PRZYJĘTYCH UCZNIÓW DO KLAS I NA ROK SZKOLNY 2023/2024
LISTA NIEPRZYJĘTYCH UCZNIÓW DO KLAS I NA ROK SZKOLNY 2023/2024
LISTA KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO PRZYJĘCIA DO KLAS I NA ROK SZKOLNY 2023/2024
LISTA KANDYDATÓW PRZYJĘTYCH DO KLAS I NA ROK SZKOLNY 2023/2024
LISTA KANDYDATÓW NIEPRZYJĘTYCH DO KLAS I NA ROK SZKOLNY 2023/2024
LISTA KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO PRZYJĘCIA DO KLAS I NA ROK SZKOLNY 2023/2024
INFORMACJA O WOLNYCH MIEJSCACH DO KLAS I NA ROK SZKOLNY 2023/2024
LISTA UCZNIÓW PRZYJĘTYCH DO KLAS I NA ROK SZKOLNY 2023/2024

LISTA KANDYDATÓW DO KLAS I NA ROK SZKOLNY 2023/2024

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Bogacicy ogłasza nabór do klas I roku szkolnego 2023/2024.

Niezbędna dokumentacja dotycząca naboru znajduje się poniżej.


1. Informator dla rodziców

2. Zarządzenie nr 5 Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Bogacicy w sprawie rekrutacji do klas 1

3. Zarządzenie Burmistrza Miasta Kluczborka w sprawie harmonogramu przeprowadzania rekrutacyjnego

4. Zgłoszenie ucznia (załącznik A1)

5. Zgłoszenie ucznia (załącznik A2)

6. Wniosek B1  (załącznik B1)

7. Wniosek B2 (załącznik B2)

8. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

9. Ankieta informacyjna

10. Wniosek o objęcie dziecka nauką języka mniejszości narodowej

11. Deklaracja uczestnictwa w zajęciach świetlicowych

12. Oświadczenie na organizowanie nauki religii