Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Bogacicy ogłasza nabór do klas I roku szkolnego 2022/2023.

Niezbędna dokumentacja dotycząca naboru znajduje się poniżej.


1. Informator dla rodziców

2. Zarządzenie nr 2 Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Bogacicy w sprawie rekrutacji do klas 1

3. Zarządzenie Burmistrza Miasta Kluczborka w sprawie harmonogramu przeprowadzania rekrutacyjnego

4. Zgłoszenie ucznia (załącznik A1)

5. Zgłoszenie ucznia (załącznik A2)

6. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

7. Ankieta informacyjna

8. Wniosek o objęcie dziecka nauką języka mniejszości narodowej

9. Deklaracja uczestnictwa w zajęciach świetlicowych

10. Oświadczenie na organizowanie nauki religi