Gmina Kluczbork otrzymała 760 500 zł w ramach rządowego programu „Laboratoria Przyszłości”. 
„Laboratoria Przyszłości” to program, którego celem jest wsparcie szkół podstawowych w budowaniu wśród uczniów kompetencji przyszłości dotyczących nauki, technologii, inżynierii, sztuki oraz matematyki.

W ramach Laboratoriów Przyszłości szkoły otrzymały wsparcie finansowe na zakup wyposażenia technicznego potrzebnego w kształtowaniu i rozwijaniu umiejętności manualnych i technicznych, umiejętności samodzielnego i krytycznego myślenia, zdolności myślenia matematycznego oraz umiejętności w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii, stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych, jak również pracy zespołowej, dobrej organizacji i dbania o porządek na stanowisku pracy oraz radzenia sobie w życiu codziennym.

Dzięki inicjatywie szkoły otrzymają m.in.:
•    drukarki 3D z akcesoriami, 
•    mikrokontrolery z czujnikami i innymi akcesoriami; 
•    sprzęt do nagrań dla nauki prezentacji swoich osiągnięć (kamery, aparaty fotograficzne, mikrofony, oświetlenie etc.) 
•    różnego rodzaju pomoce dydaktyczne. 

Kwota wsparcia jest uzależniona od ilości uczniów uczęszczających do szkoły i wynosi: 

Publiczna Szkoła Podstawowa w Bogacicy im. Bohaterów II Brygady Pancernej – 76800 zł.

Oto lista zakupionego sprzętu przez naszą szkołę kliknij tutaj

Laboratoria Przyszłości to inicjatywa edukacyjna realizowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Szczegółowe informacje: https://www.gov.pl/web/laboratoria