Za nami kolejne miesiące (kwiecień- maj 2023) korzystania z pracowni #LaboratoriaPrzyszłości. Sztuczna rzeczywistość okularów VR była wielokrotnie wykorzystywana i na językach obcych -Londyn, Berlin- topografia i zabytki, historii, geografii, chemii, biologii, języku polskim- uczniowie poznali kraj Ernsta Hemingwayea Uczniowie uczyli się też bezpiecznej jazdy przez skrzyżowania uliczne na lekcjach techniki. Udało się również wykorzystać sprzęt audiowizualny i oświetleniowy na zajęciach z plastyki, ale również przy przygotowaniu akcji ekologicznej.

Robot Photon edu wykonywał na zajęciach informatycznych coraz trudniejsze zadania, sprawdził się również na lekcjach języka polskiego oraz na zajęciach wychowawczych.

Nie zabrakło również wykorzystania mikroskopów na zajęciach przyrodniczych.

Nasi najmłodsi uczniowie zaczęli wdrażać się do projektowania i pracy z drukarką 3D

Ostatnie dwa miesiące to dużo ciekawej nauki i efektywne wykorzystanie sprzętu zakupionego w ramach programu #LaboratoriaPrzyszłości