Nasza szkoła przystąpiła do rządowego programu Laboratoria przyszłości.

Laboratoria Przyszłości to Program skierowany do szkół podstawowych oraz ogólnokształcących szkół artystycznych. Jego celem jest budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów. W ramach Programu szkoły otrzymają od państwa wsparcie finansowe na zakup wyposażenia technicznego niezbędnego do rozwoju umiejętności praktycznych wśród dzieci i młodzieży.

Kreatywne myślenie oraz obsługa narzędzi to jedne z podstawowych umiejętności decydujących o rozwoju cywilizacyjnym, gospodarczym i społecznym. Wzrost innowacyjności oraz rozwój technologiczny spowodował, że umiejętności matematyczne, w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii są dziś ważniejsze niż kiedykolwiek wcześniej. Laboratoria Przyszłości to kolejny krok w stronę wzmocnienia i uatrakcyjnienia dotychczasowego procesu zdobywania wiedzy i praktycznych umiejętności w tych obszarach przez uczniów. 

W ramach Laboratoriów Przyszłości szkoły otrzymają wsparcie finansowe na zakup wyposażenia technicznego potrzebnego w kształtowaniu i rozwijaniu umiejętności manualnych i technicznych, umiejętności samodzielnego i krytycznego myślenia, zdolności myślenia matematycznego oraz umiejętności w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii, stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych, jak również pracy zespołowej, dobrej organizacji i dbania o porządek na stanowisku pracy oraz radzenia sobie w życiu codziennym. 

Laboratoria przyszłości- większość już mamy.

Szkoła otrzymała już większość zamówionego sprzętu edukacyjnego w ramach programu Laboratoria Przyszłości. Główną pomocą dydaktyczną są okulary classVR (okulary sztucznej rzeczywistości)- dzięki nim uczniowie siedząc w klasie lekcyjnej zwiedzą piramidy egipskie, wejdą do wnętrza żyły, zobaczą safari, czy cząsteczki związków chemicznych. Ponad to dotarł już do nas sprzęt audiowizualny, który pomoże profesjonalnie nagrywać poczynania uczniów. Ważną pomocą jest również drukarka 3D- pozwoli nam wejść w świat wirtualnego projektowania i tworzenia modeli. Wielką gratką dla miłośników elektroniki jest zestaw BECreo z obwodami i mikrokontrolerami- pozwoli ona wejść w tajniki zarządzania urządzeniami elektronicznymi nawet młodszym uczniom.

Nauczyciele już od jakiegoś czasu szkolą się by w efektywnie wykorzystać zakupione urządzenia w pracy z uczniami.