Rok szkolny 2022/ 2023 uważamy za zamknięty
Jeszcze tylko odebranie świadectwa za ciężką całoroczną pracę i WAKACJE!!!!!!