Wycieczka rowerowa klasy VIII b w ramach realizacji projektu pt. Woda dla owadów- edukacja o owadach i ich ekosystemach istotnym elementem ochrony bioróżnorodności - Entomopolis w Maciejowie etap 2.
Entomopolis - edukacja o owadach i ich ekosystemach w Pasiece Zarodowej w Maciejowie istotnym elementem ochrony różnorodności biologicznej.